Những phụ kiện cần thiết để không gian thiền định được tròn vẹn: đánh thức thính giác bằng tiếng chuông đồng, giữ tâm tập trung vào hiện tại bằng tràng hạt, giữ thân thể dẻo dai khi thiền với đệm ngồi chuẩn…

Filter